TKPS VINA Project

Dự án xây nhà xưởng cho Công ty TK P&S VINA, khởi công từ tháng 2/2020 dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2020 trên diện tích 1 hecta (60x83m) với khối lượng 542 tấn